Glenn Sundberg ny ställföreträdande gd på SGI

9 januari 2015, 14:33

Glenn Sundberg tillträdde från årsskiftet som ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut, SGI.

Han har sedan 2008 arbetat som avdelningschef på SGI, och är nu därutöver också myndighetens ställföreträdande gd. Glenn Sundberg (bilden) har mångårig erfarenhet av chefskap i staten, senast som biträdande länsarbetsdirektör i Östergötland.

Han efterträder Bo Lind som själv önskat sluta som ställföreträdande gd, och som kommer att jobba kvar med andra strategiska uppgifter inom SGI.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej