Medarbetare fick nyinrättat geoteknikpris

16 mars 2015, 09:35

Geotekniker Per-Evert Bengtsson vid SGI hedrades vid branschmässan Grundläggningsdagen med Sven Hansbos pris som delades ut för första gången.

Per-Evert Bengtsson fick Sven Hansbos pris 2015 med motivationen:

"Per-Evert har genom sitt personliga förhållningssätt till forskning och teknikutveckling starkt bidragit till hela geotekniksbranschens modernisering från att huvudsakligen stödjas av analytiska och empiriska modeller till att numera även stödjas av numeriska metoder och arbetssätt".

Sven Hansbo är en av svensk geotekniks nestorer. Han var bl a statsgeotekniker vid SGI 1956-1961 och professor i geoteknik vid Chalmers tekniska högskola från 1964.

Från SGI medverkade på Grundläggningsdagen i övrigt bl a avdelningschef Yvonne Rogbeck med en presentation tillsammans med Sven Knutsson från Luleå tekniska universitet. Temat var "Optimass – Massor med möjligheter. Återvinning av schaktmassor bidrar till resurshushållning".

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej