Myndigheter samarbetar för att harmonisera kartor

7 maj 2015, 10:17

(Uppdat. 20/5) Den 5-6 maj ordnade Statens geotekniska institut (SGI) en workshop för att samordna och harmonisera underlag/kartor för ras, skred och erosion. SGI har fått uppdraget av regeringen att göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning vad gäller jordskred, ras och stranderosion. Workshopen är starten på arbetet.

Personer från flera olika myndigheter sitter i ett konferensrum och har möte. Foto: SGI

– Tillsammans med MSB, SGU, SMHI, Lantmäteriet och representanter för länsstyrelserna i Norrbotten, Stockholm och Skåne samt en representant från Lilla Edets kommun så diskuterade vi intensivt. Bland annat pratade vi om underlag som behöver harmoniseras, vilka användarnas behov är och hur vi ska arbeta med uppdraget framöver, säger Charlotte Cederbom, avdelningschef vid SGI.

– Flera kommuner och länsstyrelser har framfört att det är svårt att förstå skillnaden mellan de olika kartunderlagen och hur de ska användas i klimatanpassningsarbetet, fortsätter Charlotte Cederbom. SGI har därför fått ansvaret att genomföra en harmonisering av de underlag som rör ras, jordskred och stranderosion och ta fram en vägledning för användarna.

Målet med samordningen och harmoniseringen är att myndigheternas befintliga underlag (som rör ras, skred och erosion) blir tydligare och mer lättanvända för användarna i klimatanpassningsarbetet, och att myndigheterna har samsyn kring benämningar och riktlinjer inför utveckling av nya underlag.

– Målet med vägledningen är att ta fram en enkel och övergripande vägledning för användarna av våra underlag – något som samtliga berörda myndigheter står bakom och som gjorts i samverkan med användarna.SGI har identifierat en arbetsgrupp och en referensgrupp. Det gemensamma arbetet mellan myndigheterna kommer att fortsätta under året.

– Vi siktar på att få fram en vägledning under 2015, säger Charlotte Cederbom.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-28 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej