Nu finns en ny version av verktyget SAMLA för förorenade områden

20 februari 2015, 08:18

SGI:s verktyg SAMLA, som används vid beslutsfattande för förorenade områden, finns nu i en uppdaterad version 2.2. Verktyget kan användas för att bedöma vilket sätt som är bäst för att sanera ett förorenat område. Det handlar om att värdera olika risker och effekter av de olika åtgärdsalternativen när förorenade områden ska renas.

I SAMLA tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet, vilket innebär att åtgärderna ska vara hållbara ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vid användning av verktyget är tanken att de olika aktörerna i projektet ska involveras aktivt i värderingsarbetet. SAMLA är utformat för att vara enkelt att använda och är anpassat till Naturvårdsverkets vägledningsmaterial.

SGI arrangerade en kurs i riskvärdering och användning av SAMLA under februari. Finns det fortsatt intresse kommer SGI hålla ytterligare en kurs under 2015. Vill du anmäla ditt intresse? Kontakta Kerstin Carlsson på kerstin.carlsson@swedgeo.se.

Den senaste versionen av SAMLA för förorenade områden och en handledning finns att hämta här >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej