Nu startar flygmätningen inom kvickleraprojektet

17 augusti 2015, 08:14

Under vecka 34-35, den 17-28 augusti, utförs geologiska undersökningar med helikopter inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång.

Projektet som utförs av Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU), syftar till att utveckla en ny metodik för kartläggning av kvicklera. För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer.

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Survey Aps på uppdrag av SGU. Metoden som används är ett helikopterburet system som mäter jordlagrens och berggrundens egenskaper till cirka hundra meters djup. Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken med en mätram hängande 35 meter under sig.

Mer information om projektet i tidigare nyhet.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej