Ny utrustning på jordlaboratoriet automatiserar försök

2 april 2015, 09:29

Jordlaboratoriet på Statens geotekniska institut har fått tillskott i form av två nya automatiska ödometrar. Den nya utrustningen innebär att SGI-laboratoriet i fortsättningen bättre kan utföra automatiska, kombinerade och skräddarsydda kompressionsförsök.

De kombinerade försöken innebär att man kan t ex göra samtidiga s k CRS-försök* och stegvisa ödometerförsök på samma prov, där man mäter och bestämma jordens sättningsegenskaper, dvs. hur den förändras under belastning.

–Den nya utrustningen kommer nu att trimmas in och verifieras och blir färdig att tas i produktion under september månad, säger geotekniker Martin Holmén.

Jordens sättnings- och kompressionsegenskaper är viktiga att känna till vid byggen av t ex fastigheter, vägar och järnvägar. Detta för att veta vilken belastning jorden tål och om eller hur den ska förstärkas.

*CRS= Constant Rate of Strain

Mera information: Martin Holmén tel 013-20 18 15, e-post

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-29 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej