Ny version av skriften "Schakta säkert" ute nu

3 juli 2015, 09:00

Nu finns den efterfrågade skriften "Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord" tillgänglig i en ny, omarbetad utgåva från 2015. Författare är Karin Lundström, Karin Odén och Wilhelm Rankka, samtliga på SGI.

Skriften förmedlar kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbeten på ett säkert sätt. Den vänder sig till den som ansvarar för schaktarbeten och de som arbetar på byggarbetsplatser, till exempel platschefer, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud.

Schaktasäkert har sammanställts av SGI i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för AMA, Arbetsmiljöverket, NCC, Peab, Skanska, Seko, Sveriges Byggindustrier, Svevia och Trafikverket. Framtagningen har huvudsakligen finansierats av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Skriften beställs genom Svensk byggtjänst. Den finns också att ladda ner gratis som pdf från SGI:s webbplats.

Ladda ned pdf>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej