Möt oss på Klimatanpassning Sverige 2015

15 september 2015, 12:14

Statens geotekniska institut, SGI, visar nya verktyg för klimatanpassning och diskuterar exploatering i kustområden vid Klimatanpassning Sverige 2015. Konferensen äger rum den 23 september i Stockholm.

Statens geotekniska institut, SGI, visar nya verktyg för klimatanpassning och diskuterar exploatering i kustområden vid Klimatanpassning Sverige 2015. Konferensen äger rum den 23 september i Stockholm.

SGI medverkar vid följande seminarier:
Klockan 11.40 samt 13.30: Workshop. Planeringsunderlag och verktyg för klimatanpassning. Ta del av nya underlag som hjälper dig som arbetar med att klimatanpassa din verksamhet. Experter på plats visar hur de kan användas. Vi visar Vägledning för användning av underlag som rör ras, skred och stranderosion. Workshopen görs i samarbete mellan SMHI, SGI och MSB.
Klockan 14.30: Risk och riskkommunikation vid kust och strand. Exploatering i kustområden måste ta hänsyn till klimatförändringen med stigande havsnivåer och risker för stranderosion. Diskussion och råd om risk i kustområden och hur dessa kan kommuniceras till planerare, politiker och fastighetsägare. SGI arrangerar seminariet.

Besök också gärna vår monter. Konferensen fokuserar på kunskap och verktyg för en effektiv klimatanpassning. Den tar upp de senaste trenderna och nyheterna från forskning, myndigheter, näringsliv och offentlig sektor.

Läs mer om innehåll och program

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-23 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej