Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen på remiss

8 september 2015, 12:36

Ett förslag till preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen, PFAS, är nu på remiss. Statens geotekniska institut har ett uppdrag att ta fram preliminära riktvärden. Uppdraget är ett led i arbetet med att minska de risker som dessa ämnen utgör för människor och miljön.

Riktvärden behövs bland annat för bedömning av miljö- och hälsorisker, prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. De preliminära riktvärdena ska leda till att tillsynsmyndigheter, konsulter och problemägare får ett stöd i sin bedömning av områden som är förorenade med PFAS, ett ämne som bland annat förekommer i brandskum.

Resultatet från uppdraget ska även utgöra underlag för framtagande av generella och platsspecifika riktvärden för PFAS.

Kontaktperson: uppdragsledare Michael Pettersson, tfn: 08-57845510, e-post: michael.pettersson@swedgeo.se

Mer information

Läs mer om vårt arbete med PFAS >>

Mer om högfluorerade ämnen och preliminärar riktvärden >>

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej