Regeringsrapport: SGI ska ta fram förslag till kompetenscentrum för hållbart markbyggande

6 mars 2015, 10:41

Statens geotekniska institut, SGI ska ta fram förslag till ett tematiskt kompetenscentrum för hållbart markbyggande i ett förändrat klimat. Det är en av punkterna i SMHI:s rapport om klimatanpassning i Sverige som precis överlämnats till regeringen.

Några andra förslag i rapporten som berör SGI är:

  • SGI ska under 2016-2018 fortsätta med ras-, skred- och erosionsriskkartering, metodutveckling, nyttiggörande och komplettering av utförda karteringar
  • Statens geotekniska institut får permanent ansvar för samordning av underlag som rör ras, skred och erosion inom ramen för den delegation för ras och skred, samt det myndighetsnätverk för stranderosion som myndigheten redan har.
  • Att tillsammans med Trafikverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ta fram en handledning till kommuner och regionala myndigheter om naturanpassade erosionsskydd. Kostnaden uppskattas till 1,2 miljoner kronor per år under tre år.
  • Ta fram en plan för ett kunskapsprogram för strandnära byggande. Detta program bör integreras i verksamheten inom det föreslagna kompetenscentrumet för hållbart markbyggande i ett förändrat klimat.
  • SGI får, som en del av sin myndighetsinstruktion att ansvara för stabilitetsförhållanden i Göta älv, också i uppdrag att bygga ut systemet för övervakning av grund-och porvattentryck längs Göta älv. Den föreslagna Göta älv-delegationen får i ansvar att planera och förvalta systemet.

Mera information: avdelningschef Charlotte Cederbom tel 013-20 18 25

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej