Vägnät i kvällsbelysning. Foto: Mikael Svensson, Skandinav bildbyrå

Ny metod gör det lättare att klimatanpassa vägnätet

26 augusti 2015, 08:17

Klimatförändringen medför ökade risker för extrema väder och stora skador på våra vägar. För att minska riskerna för kostsamma skador efter exempelvis skred och översvämningar behövs effektiva analysmetoder. Statens geotekniska institut, SGI, medverkar i ett internationellt forskningsprojekt som tagit fram ett sätt att snabbt göra riskbedömningar av stora områden, beräkna samhällskostnader och föreslå åtgärder.

Att kartlägga risker i ett nationellt motorvägsnät ur ett klimatperspektiv skulle normalt ta flera år. Genom metoden Roadapt (Roads for today, adapted for tomorrow) kan arbetet skyndas på betydligt.

– Styrkan med Roadapt är att man snabbt kan scanna av stora områden i vägnätet, säger Per Danielsson, geotekniker. Med den här metoden blir det möjligt att i ett tidigt skede vaska fram de kritiska punkterna i vägnät inom Europa och utifrån det göra djupare analyser.

Projektet har pågått sedan 2012 och initierades av den europeiska vägägarorganisationen CEDR, Conference of European Directors of Roads. Det holländska forskningsinstitutet Deltares har samordnat projektet, övriga deltagare är svenska SGI, det franska konsult och entreprenadföretaget Egis samt KNMI, Nederländernas väderinstitut.

Syftet med Roadapt är att ta fram verktyg så att ägare till stora europeiska motorvägar, statliga eller privata, ska kunna hantera sina vägar i ett förändrat klimat. SGI har inom Roadapt utvecklat ett förslag på en detaljerad metod för att mäta sårbarheten i vägar. Lutning, sediment och andra data behandlas i ett geografiskt informationssystem, GIS, tillsammans med klimatrelaterade faktorer och resulterar i ett sårbarhetsvärde. SGI har också medverkat i arbetet med åtgärdspaket och med snabbscanningsmetoden.

ROADAPT presenterar även en metodik för att analysera de socioekonomiska konsekvenserna av en olycka. Metoden gör det möjligt att simulera olika trafikstopp där trafiken måste ledas om och ger en bild av kostnaderna.

– På det sättet kan vi sätta kronor och ören på vad det kostar samhället att anpassa vägnätet till ett förändrat klimat, säger Per Danielsson. Det kan handla om att kolla och rensa vägtrummor eller säkra rasbranter. Där kommer åtgärdspaketet in i bilden, en stor databas med förslag på åtgärder för alla typer av risker.

Nu återstår de sista testerna innan verktygen kan lanseras. Tidigare har SGI varit med och tagit fram en djupgående men mer tidskrävande metod för riskbedömningar, Rimarocc. Roadapt är en vidareutveckling av och komplement till den metoden. Utvecklarnas mål är att europeiska vägägare med stöd av riktlinjer och en expertgrupp själva ska kunna göra en stor del av analysarbetet. Roadapt kan också användas för järnvägar och övrig infrastruktur.

Mer information

För mer information kontakta gärna: Per Danielsson, geotekniker, tfn: 031-749 65 82

CEDR:s webbplats kan du hämta fallstudie, handbok och informationsblad. Information är på engelska.

Läs mer om organisationen CEDR (en/fr)

Mer information om projektet Roadapt på vår webbplats.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-23 Innehållsansvarig är Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej