SGI aktivt i nordiskt samarbete mot naturincidenter

3 februari 2015, 10:06

Statens geotekniska institut, SGI deltog nyligen i Nordress när det hölls på Island. Nordress är ett forsknings- och nätverkssamarbete som ska utveckla förmågan att stå emot naturincidenter.

Nordress eller Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security, är ett nytt forsknings- och nätverkssamarbete som leds av University of Iceland med finansiering av forskningsinstitutet Nordforsk. Den 28-30 januari genomfördes ett startmöte med ett 50-tal deltagare från de nordiska länderna, däribland också representanter för SGI.

Nordress ska under fem år utveckla förmågan att stå emot kriser orsakade av olika naturincidenter i de nordiska länderna. Arbetet genomförs tvärvetenskapligt med utgångspunkt från arbetsgrupper om motståndskraft både på individuell- och samhällsnivå, som till exempel "Individual resiliance", "Community resiliance", "Infrastructure resiliance" och "Institutional resiliance".

- Mycket intressant med den tvärvetenskapliga bredden, tycker en av deltagarna från SGI, Magnus Eriksson som är geotekniker och ansvarig för bergfrågor på myndigheten.

Läs mera på Nordress webbplats >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej