SGI använder EU:s nya klimatplan för att stötta både privata och offentliga aktörer

19 mars 2015, 16:50

Statens geotekniska institut, SGI planerar att använda EU:s nya färdplan för klimattjänster för att stödja kommuner, länsstyrelser och privata aktörer i Sverige.

I veckan hölls en workshop i Bryssel för den nya EU-färdplanen för klimattjänster som nyligen tagits fram. Klimattjänster (Climate services) inbegriper all typ av data, analyser och tjänster som behövs för arbetet med klimatanpassning och utsläppsminskning. De är användaranpassade, d v s begripliga och lätta att hantera och förstå för dem som arbetar med allt från övergripande planering till faktiska anpassningsåtgärder.

Färdplanen har tagits fram för att öka Europas förmåga att hantera klimatförändring genom att stärka marknaden för klimattjänster. Färdplanen stakar ut riktningen för forskning och innovation inom EU under de kommande sju åren. Den syftar också till att hjälpa näringslivet att utveckla klimattjänster och förväntas därigenom även bidra till ökad tillväxt inom EU. Klimatanpassning måste bedrivas utifrån lokala förutsättningar och här är lokalt förankrade privata aktörer ett viktigt stöd till lokala beslutsfattare och planerare.

SGI kommer att använda EU:s färdplan som ett verktyg för vidareutvecklingen av sitt stöd till kommuner, länsstyrelser och privata aktörer. Det kan gälla klimatanpassning som underlag för planering, stöd i beslutsprocessen och expertstöd vid konkreta anpassningsåtgärder.

–Vi tror att det finns ett stort behov av att få stöd och råd om vilka praktiska klimatåtgärder man kan vidta på regional och lokal nivå, säger Charlotte Cederbom, chef för den avdelning vid SGI som arbetar med klimatanpassning.

För mera information: Charlotte Cederbom tel 013-20 18 25

EU-kommissionens sida om Climate Service (engelskspråkig sida) >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej