Utdata från Geokalkylsystemet Foto: /illustration SGI

SGI får ytterligare 1,6 miljoner för att vidareutveckla Geokalkyl

8 oktober 2015, 15:36

Regeringen beslutade på torsdagen att tilldela Statens geotekniska institut, SGI, ytterligare 1,6 miljoner kronor för att komplettera och genomföra systemet Geokalkyl. SGI:s gd Åsa-Britt Karlsson välkomnar beslutet och säger: Nu får vi möjligheten att ta fram ett system som är ännu mer användarvänligt och som kan effektivisera byggprocessen ännu mera.

SGI har tidigare på uppdrag av regeringen utvecklat ett verktyg, Geokalkyl, som ska kunna bedöma kostnaden för olika grundläggningsåtgärder i samband med planeringsarbeten. I dagsläget kräver systemet omfattande kunskaper och insatser hos användaren när denne lägger in grunddata.

–Genom att förbättra och implementera systemet Geokalkyl tar vi ett steg till för att digitalisera planprocessen, säger bostadsminister Mehmet Kaplan i en kommentar.

SGI tilldelas 1.6 miljoner kronor i ytterligare anslag för utförandet av uppdraget som ska redovisas senast i december 2016.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-10-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej