Kvinna i vit laboratorierock häller vätska från en kolv ner i utrustning för laktest. Foto. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

SGI föreslår ökad samverkan kring forskningen

30 november 2015, 16:44

Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat underlag till regeringens forskningspolitik inför forskningspropositionen 2016.

Ett hållbart och resilient samhällsbyggande rymmer stora transnationella samhällsutmaningar som urbanisering, klimatförändring, en ökande kemikalieanvändning, omställning till en mer resurssnål produktion och livsstil samt migration.

Statens geotekniska institut har lämnat två förslag till utformningen av regeringens forskningspolitik för att möta dessa utmaningar. SGI välkomnar att regeringen avser att utforma forskningspropositionen 2016 med ett tioårigt perspektiv. De två förslagen berör framförallt den behovsmotiverade samhällsbyggnadsforskningen för att det är den som ligger inom myndighetens uppdrag:

  • Skapa fler incitament och bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan universitet, näringsliv och myndigheter (triple helix modellen).

En ökad samverkan mellan myndigheter, universitet och högskola samt näringsliv ger unika möjligheter att lösa samhällsviktiga utmaningar. Gemensamma forskningsprojekt, med inriktning på tillämpning, utgör ett nödvändigt komplement till akademins grundforskning. Samverkan med myndigheter ger universitet och högskola en utökad insikt om samhällsviktiga frågeställningar och en bredare forskningsfinansiering.

  • Satsa på en ökad internationalisering av samhällsbyggnadsforskningen.

De stora samhällsutmaningarna är transnationella, komplexa problem och kräver internationaliserad forskning, strategiska allianser och tvärvetenskapliga ansatser.

Ta del av SGI:s underlag>> 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-11-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej