SGI kartlägger sårbarheten för stranderosion i Skåne

5 mars 2015, 08:00

(Reviderad 15-04-27) Statens geotekniska institut, SGI, ska tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägga hur sårbara Skånes kustkommuner är för erosion.

Under 2012 tog SGI fram ett förslag på en metodik för kartering av erosionsrisker längs Sveriges kuster och vattendrag. Enligt förslaget utför SGI de första tre stegen i karteringen och kommunerna ansvarar därefter för de två sista stegen. Underlaget har efterfrågats länge av utsatta kommuner som behöver hantera stigande havsnivåer och extrema väderhändelser.

Under 2013 påbörjades arbetet med att praktiskt testa och finjustera metoden. Under 2015 fortsätter denna justering genom tester i skånska kustkommuner.

Resultatet av SGI:s och SGU:s gemensamma arbete blir en webbaserad karta som illustrerar sårbara områden, förutsättningar och konsekvenser i dagens, respektive framtidens klimat.

I ett första skede kommer SGI att kartera sårbarhet för erosion (d v s de första tre stegen mot en skredriskkarta) i alla kustkommuner i Skåne län. På lång sikt har SGI planerat att kartera övriga relevanta kustkommuner i Sverige, att anpassa metodiken för kartering längs vattendrag och att påbörja arbetet med sårbarhetskartering längs de mest utsatta vattendragen i Sverige.

Mera information: Charlotte Cederbom tel 013-20 18 25.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej