Barn som gräver i jorden med handen. Foto: Shutterstock, Lorenzo Gambaro

SGI leder nationell satsning på forskning och teknikutveckling inom förorenade områden

22 december 2015, 12:46

Statens geotekniska institut (SGI) får 2016 statlig finansiering av forskningsplattformen Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

Finansieringen av Tuffo ger större möjligheter att öka andelen andra, mera hållbara, saneringsåtgärder av förorenade områden än schakt och deponi, och mer precisa åtgärder baserade på nya kunskaper

Satsningen kommer också att bidra till att höja kunskapsnivån i branschen och öka saneringstakten av förorenade områden. Att få ny kunskap i praktisk tillämpning och användning kommer att vara huvudfokus för kunskapsspridningen inom Tuffo.

Tuffos idé bygger på forskning och teknikutveckling i samverkan mellan bransch, forskare och myndigheter och med nära koppling till pågående åtgärdsprojekt. 2013 sjösattes Tuffo i och med en forskningsutlysning som genomfördes i forskningsrådet Formas regi. Nu får Tuffo egen långsiktig finansiering för årliga utlysningar.

En första utlysning planeras under 2016, med projektstart 2017.

SGI har sedan 2010 det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden.

Kontaktpersoner, Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare förorenade områden, tfn: 08 - 578 455 02, e-post  eller Mikael Stark, avdelningschef, tfn: 013 - 20 18 09, e-post

Läs mera om Tuffo>>

Senast uppdaterad/granskad: 2015-12-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej