SGI leder seminarium om urban geokemi på internationell konferens

5 augusti 2015, 08:56

På konferensen Goldschmidt 2015 den 16-21 augusti i Prag, Tjeckien, leder SGI:s forskningschef David Bendz en session om urban geokemi tillsammans med professor David Long från Michigan State University i USA. Huvudtalare är professor Rob Comans, Wageningen University, Nederländerna.

- Begreppet "urban geochemistry" kommer från 1990-talet men har utvecklats under de senaste 10 -15 åren, förklarar David Bendz. Det är ett nytt sätt att skära ett forskningsområde och vinkla det med ett tydligt samhällsfokus.

Forskningsområdets inriktning är den urbana miljön och människans kraftfulla omdaning/påverkan av den ursprungliga platsen (som en geologisk process fast under en kort tidsrymd). Det handlar därför om påverkan på mark, luft och vatten, kretslopp, miljö och hälsoskydd, kemikaliespridning, energiomsättning, geohydrologi, resurser och en hållbar urban utveckling.

- De tätbefolkade städerna påverkar vår miljö på ett kraftfullt sätt, säger David Bendz, och den utvecklingen kommer att fortsätta. T ex så bodde år 2008 50 procent av jordens befolkning i städer, en siffra som kommer att öka till 75 procent år 2050.

Goldschmidt 2015>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej