Skred vid Viskadalen, Sundholmen (Marks kommun). Foto: HannaSofie Pedersen/SGI

TiB för ras-och skredfrågor från 1 december

17 november 2015, 12:38

En Tjänsteman i beredskap inrättas vid Statens geotekniska institut från och med den 1 december 2015. TiB ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SGI har sedan tidigare en beredskapsfunktion som expert i ras- och skredfrågor. Denna formaliseras nu genom TiB.

TiB har till uppgift att initiera och samordna myndighetens arbete vid akuta händelser rörande ras och skred. Vid akuta ärenden bistår SGI räddningstjänsten, annan kommunal instans och statliga myndigheter med expertkunskap för att undanröja hot och reducera skadeverkningar.

Genom att samla information, värdera risker och vid behov besiktiga på plats gör SGI en bedömning om vilka åtgärder som är nödvändiga. Målsättningen är ett samhälle där det ska vara säkert att bo och färdas.

TiB nås via SOS-alarm och finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-11-17
Hjälpte informationen dig? Ja Nej