Uppdaterad SGI-publikation om CPT-sondering

25 maj 2015, 10:54

SGI Information 15, CPT-sondering, har uppdaterats under april 2015 med hänsyn till den nya internationella standarden SS-EN ISO 22476-1:2012.

Om råden i informationsskriften följs uppfylls kraven i såväl SGF:s rekommendationer från 1993 som den internationella standarden.
Den största förändringen i och med den nya standarden är att de olika

CPT-klasserna byter namn från CPT klass 1-3 till CPT klass A-C, där klass A motsvarar tidigare klass 3, klass B tidigare klass 2 och klass C tidigare klass 1.

Noggrannhetskraven i den nya standarden är satta efter vad som är praktiskt möjligt i fastare, grövre och mer svårsonderade jordar än vad som är vanligt i Sverige, det vill säga standarden tillåter ett vidare spann på kalibreringen av CPT-sonden än vad som har använts i Sverige tidigare.

Det påpekas dock att för lösare jordar kan andra krav gälla och för svenska förhållanden bör också de krav som uppsats av SGF (1993) uppfyllas.

Läs SGI Information 15>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-28 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej