Världsledande forskare på konferensen Deep Mixing

8 juni 2015, 09:06

Den internationella geotekniska konferensen om jordstabilisering, Deep mixing 2015 i San Fransisco, har avslutats. Det var den sjätte internationella konferensen om stabilisering och första gången konferensen hölls i USA. SGI deltog som arrangör.

Tidigare har Sverige (SGI) och Japan turats om att arrangera. Konferensen i San Fransisco lockade 300 deltagare från 23 länder, varav ett tiotal personer från Sverige.

Konferensen besöktes av världsledande forskare, konsulter och entreprenörer. Yvonne Rogbeck, SGI, höll i inledningssessionen en presentation om SGI:s arbete med stabilisering/solidifiering av förorenade sediment i hamnar samt schaktmassor ur ett hållbarhetsperspektiv. Mattias Andersson presenterade SGI:s internationella samarbete kring laboratoriemetoder för stabiliserad jord. Förutom nämnda presentationer hölls föredrag även av Stefan Larsson och Razvan Ignat, KTH.

Även andra länder börjar intressera sig för frågor som hantering av förorenade jordar samt klimatpåverkan. Föredrag från amerikanske deltagare visade på olika jordförstärkningsmetoders utsläpp av koldioxid.

I Japan har över 800 projekt inventerats där stabilisering använts som förstärkning av jorden. Inget av dessa områden har förstörts vid någon jordbävning. I New Orleans används stabilisering som grundläggningsmetod för uppbyggnad av översvämningsskydd.

Läs mera om konferensen Deep mixing 2015

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-28 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej