Yvonne lyfter geotekniska frågor på EU-nivå

24 september 2015, 10:09

Den europeiska samarbetsorganisationen ELGIP arbetar med forskning, utveckling och innovationer inom geoteknik. Ordförande i nätverket är Yvonne Rogbeck, medarbetare vid Statens geotekniska institut, SGI. På agendan står bland annat utmaningar inom transportsidan.

Yvonne Rogbeck har sedan hon blev ordförande 2014 verkat för att bilda fler arbetsgrupper inom specifika ämnesområden. En sådan grupp för transportinfrastruktur startades förra året.

– Målsättningen är att ta fram ett "position paper", ett ställningstagande för transportområdet, säger Yvonne Rogbeck. Vi kommer att på EU-nivå lyfta frågan att geoteknik är mycket viktigt för att lösa de utmaningar Europa står inför inom transportområdet. Målet är att arbetet ska påverka de kommande utlysningarna inom forskningsprogrammet Horisont 2020.

Arbetet kommer att presenteras i samband med ett möte i Bryssel den 26 november, där även politiker deltar.

I samband med den Europeiska geotekniska konferensen i Edinburgh hade ELGIP den 17 september möten dels i styrelsen och dels i arbetsgruppen för transportinfrastruktur. Styrelsen diskuterade starten av ytterligare en arbetsgrupp, inom förorenad jord. Som inledning kommer en workshop att hållas i Stockholm i maj 2016, där de olika ländernas arbete med förorenad jord presenteras. Därefter startar en ny arbetsgrupp inom området. Från SGI deltog Yvonne Rogbeck och Hjördis Löfroth vid mötena.

Syftet med ELGIP är bland annat att stärka den geotekniska professionen, påverka den europeiska forskningsagendan, öka samverkan och kunskapsutbytet mellan medlemmarna och att stötta yngre geotekniker. Inom ELGIP finns en grupp för yngre geotekniker, YELGIP, som samverkar framförallt inom geotermi.

ELGIP startade 2002 och består av 13 organisationer från 13 länder. Totalt har ELGIP:s organisationer mer än 2 000 anställda. Medlemmarna är antingen geotekniska institut eller universitet. ELGIP står för European Large Geotechnical Institutes Platform.


Yvonne Rogbeck

Läs mer om ELGIP (en)

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej