SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medierna.

Nyheter

 1. 7 juli 2018

  Halland och Skåne kämpar tillsammans mot stranderosion

  – Det kommer bli värre i ett förändrat klimat, säger Per Danielsson, som är nationell samordnare för stranderosion vid Statens geotekniska institut (SGI).

 2. 26 juni 2018

  Stigande hav slår hårdast i söder

  Enligt en inventering från SGI finns det förutsättningar för stranderosion längs ungefär 15 procent av de svenska havskusterna.

 3. 5 juni 2018

  Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

  Utmaningar vad gäller markegenskaper och markstabilitet för väg- och järnvägsnät i ett förändrat klimat: Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, SGI

 4. 5 juni 2018

  Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGU och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional...

 5. 30 maj 2018

  Samverkan ska möta problem för kuststäder

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har bildat Regional kustsamverkan i samarbete med Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning.

 6. 28 maj 2018

  Vill få bukt med erosionen i södra Sverige

  Det var länsstyrelserna i Skåne och Halland samt de två myndigheterna SGU, Statens Geologiska Undersökningar och SGI, statens geotekniska institut, som idag mötte Skånes och Hallands kommuner i Malmö.

 7. 28 maj 2018

  Ny kustsamverkan mot översvämningar och krympande stränder

  Fem kommuner i Halland och 16 i Skåne är inbjudna att delta i en ny regional kustsamverkan, där också länsstyrelserna i Halland och Skåne samt de statliga myndigheterna Boverket, SGU och SGI medverkar.

 8. 22 maj 2018

  Klimatförändringar ökar erosionen – krav på att staten tar ansvar

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI och Sveriges geologiska undersökning, SGU, beslutat att starta samarbetet "Regional kustsamverkan".

 9. 15 maj 2018

  Höga miljögifter vid uppställningsplatser för fritidsbåtar visar ny rapport

  Två nyutkomna publikationer från Statens geotekniska institut visar att uppställningsplatser för fritidsbåtar på många ställen är starkt förorenade av rester från båtbottenfärg.

 10. 14 maj 2018

  Larmet: Höga miljögifter vid båtplatser

  Det visar två nyutkomna publikationer från Statens geotekniska institut, SGI.

 11. 10 maj 2018

  Fartygen sliter på stränderna – så ska erosionen stoppas

  Nu arbetar forskare från Statens geotekniska institut, SGI med att utveckla nya och naturanpassade skydd mot stranderosion längst farleder med tung fartygstrafik.

 12. 3 maj 2018

  Framtidens erosionsskydd testas vid Furusundsleden

  Platsen är en av fem ställen längs Furusundsleden som ingår i ett forskningsprojekt vilket drivs av Statens geotekniska institut, SGI, tillsammans med Lunds tekniska högskola.

 13. 30 april 2018

  "Motormuseet hotat av byggplanerna"

  Statens geotekniska institut framför också att kommunen behöver undersöka risken för skred i området.

 14. 16 april 2018

  Mer motorväg bidrar till stranderosionen

  Statens geotekniska institut (SGI) har ett nationellt samordningsansvar för stranderosion.

 15. 9 april 2018

  Politiker tar strid för sandstranden

  Källor: Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geologiska institut (SGI)

 16. 9 april 2018

  Hotet från havet mot svenska stränderna

  Statens geotekniska institut arbetar med övergripande frågor kring stranderosion.

 17. 9 april 2018

  Rädda de sydsvenska stränderna

  Idag har Statens geotekniska institut i uppgift att samordna olika myndigheters arbete mot stranderosion.

 18. 13 mars 2018

  Marken vid Säveån ska bli stabilare

  Statens geologiska instituts (SGI) rapport, som kom förra året, visar bland annat att Säveån i Lerums centrum tillhör de områden där behovet av stabilitetsåtgärder är av stor vikt.

 19. 16 februari 2018

  Geokalkyl – ett verktyg för effektivare plan- och byggprocess

  På uppdrag av regeringen har Sveriges geotekniska institut, SGI, utvecklat Geokalkyl, ett verktyg som gör det möjligt att i förväg kunna bedöma kostnaden för olika typer av markarbeten.

 20. 9 februari 2018

  ”Sydkusten behöver en plan”

  I dag delar SGI, Statens geotekniska institut, och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på ansvaret.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej