SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medierna.

Nyheter

 1. 25 januari 2019

  Bättre möjligheter att åtgärda giftiga PFAS i mark och vatten

  Uppdraget genomfördes tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 2. 24 januari 2019

  Stabilitetshöjande åtgärder längs Göta älv

  Foto: SGI.

 3. 24 januari 2019

  BIG – forskning och utveckling med fokus

  BIG, Branschsamverkan i Grunden, etablerades i slutet av 2013, genom att Trafikverket, Statens geotekniska institut, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet, signerade ett samverkansavtal.

 4. 24 januari 2019

  Metodik för kartläggning av kvicklera

  Metodiken som har utvecklats av Statens geotekniska institut, Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning beskriver hur kartläggning av kvicklera kan ske i både tidiga och sena skeden vid planläggning och projektering i samhällsbyggandet.

 5. 1 januari 2019

  Samhället riskerar rasa ner i Göta älv

  Sveriges geologiska undersökning (SGI) har gjort en skredriskkartering av Göta älvdalen.

 6. 12 december 2018

  Nya skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv

  Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åt åtgärder i Göta älvdalen.

 7. 30 november 2018

  Dagens Nyheter

  SMHI, Jordbruksverket, SGU, SGI, Naturvårdsverket, Boverket, SVA, Vänerns vattenvårdsförbund, Folkhälsomyndigheten.

 8. 6 november 2018

  Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

  Åsa-Britt Karlsson är till vardags generaldirektör för SGI.

 9. 27 oktober 2018

  Undersökning: Vi bryr oss mer om naturen än husen när havet stiger

  Överraskande, tycker forskarna vid Statens geotekniska institut.

 10. 9 oktober 2018

  Klippkant gav vika - varnar nu för nya ras

  Statens geotekniska institut

 11. 9 oktober 2018

  Orimligt ansvar för markägare

  – Som det ser ut nu faller ansvaret lite mellan stolarna, säger Per Danielsson, som är samordnare för stranderosion vid SGI, Statens geotekniska institut.

 12. 8 oktober 2018

  Risken för jordskred kartläggs

  Arbetet utförs av Sveriges geotekniska institut, SGI, med hjälp av ny teknik.

 13. 23 september 2018

  Torkan förvärrar sättningsskador

  Ett jordlager på en meter motsvarar ungefär ett tvåvåningshus i tyngd, säger Åsa Jönsson, geotekniker på Statens Geotekniska Institut.

 14. 15 september 2018

  Vagnhäradsbor minns jordskredet som slukade grannhusen

  I Statens geotekniska instituts (SGI) utredning nämns kraftiga regn, höga portryck, erosion, lokala skred vid åkanten, markrörelser och Trosaåns låga vattenstånd som samverkade orsaker till raset.

 15. 7 september 2018

  Miljödepartementet: Den nationella strategin för klimatanpassning räcker inte

  På konferensen Klimatanpassning som Aktuell Hållbarhet arrangerar tillsammans med Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Statens Geotekniska Institut genomförde i veckan fick Viktoria Ingman, gruppchef på Klimatenheten på miljö- och energidepartementet, svara på den just den frågan.

 16. 2 september 2018

  Klimatförändringarna ökar risken för skred längs Göta älv

  Över 200 spår av skred i älvdalen finns dokumenterade i en databas hos Statens geotekniska institut, SGI.

 17. 1 augusti 2018

  Skåne och Halland tar gemensamt tag mot erosion

  Tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Boverket har länsstyrelserna i Skåne och Halland nu tagit på sig att ta ett gemensamt ansvar.

 18. 7 juli 2018

  Halland och Skåne kämpar tillsammans mot stranderosion

  – Det kommer bli värre i ett förändrat klimat, säger Per Danielsson, som är nationell samordnare för stranderosion vid Statens geotekniska institut (SGI).

 19. 26 juni 2018

  Stigande hav slår hårdast i söder

  Enligt en inventering från SGI finns det förutsättningar för stranderosion längs ungefär 15 procent av de svenska havskusterna.

 20. 5 juni 2018

  Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

  Utmaningar vad gäller markegenskaper och markstabilitet för väg- och järnvägsnät i ett förändrat klimat: Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, SGI

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej