SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medier.

Nyheter

 1. 15 mars 2019

  Risk för jordskred längs Göta älv

  Statens geotekniska institut, SGI, har konstaterat att riskerna för jordskred i Älvängens västra industriområde ligger i den högsta riskklassen.

 2. 13 mars 2019

  Nationell samordnare mot stranderosion: "Har inte insett vilka problem de kommer få"

  Länsstyrelsen tog hjälp av Sveriges kanske främsta expert på stranderosion, Per Danielsson på Statens geologiska institut, när de lämna sina synpunkter på det 25 meter höga hotellet med flera byggnader i sanddynerna.

 3. 11 mars 2019

  Hoppas på nybyggnation när damm säkrar mot skred

  Statens geotekniska institut (SGI) gjorde bedömningen att det behövs säkras upp innan man kan fortsätta bygga där.

 4. 21 februari 2019

  Planer på ny stadsdel vid golfklubb sågas

  Publicerad idag 11.04Bostadsbebyggelse på området kring A6 golfklubb i Jönköping skulle innebära för stora risker menar Statens geotekniska institut i en rapport.

 5. 21 februari 2019

  Jubel på golfklubben när bostadsplanerna skrotas

  Enligt experterna på Statens geotekniska institut (SGI) är det för stora risker för ras och skred uppe på slänterna för att man ska våga att bygga en helt ny stadsdel.

 6. 11 februari 2019

  Drönare ska kartlägga stranderosion

  Även Statens geotekniska institut uppges vara intresserade av att delta.

 7. 11 februari 2019

  Drönare ska kartlägga erosionen – ”Tänker göra kontinuerliga flygningar”

  Kommunen har diskuterat idén med Statens geotekniska institut (SGI).

 8. 25 januari 2019

  Bättre möjligheter att åtgärda giftiga PFAS i mark och vatten

  Uppdraget genomfördes tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 9. 24 januari 2019

  Stabilitetshöjande åtgärder längs Göta älv

  Foto: SGI.

 10. 24 januari 2019

  BIG – forskning och utveckling med fokus

  BIG, Branschsamverkan i Grunden, etablerades i slutet av 2013, genom att Trafikverket, Statens geotekniska institut, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet, signerade ett samverkansavtal.

 11. 24 januari 2019

  Metodik för kartläggning av kvicklera

  Metodiken som har utvecklats av Statens geotekniska institut, Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning beskriver hur kartläggning av kvicklera kan ske i både tidiga och sena skeden vid planläggning och projektering i samhällsbyggandet.

 12. 1 januari 2019

  Samhället riskerar rasa ner i Göta älv

  Sveriges geologiska undersökning (SGI) har gjort en skredriskkartering av Göta älvdalen.

 13. 12 december 2018

  Nya skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv

  Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åt åtgärder i Göta älvdalen.

 14. 30 november 2018

  Dagens Nyheter

  SMHI, Jordbruksverket, SGU, SGI, Naturvårdsverket, Boverket, SVA, Vänerns vattenvårdsförbund, Folkhälsomyndigheten.

 15. 6 november 2018

  Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

  Åsa-Britt Karlsson är till vardags generaldirektör för SGI.

 16. 27 oktober 2018

  Undersökning: Vi bryr oss mer om naturen än husen när havet stiger

  Överraskande, tycker forskarna vid Statens geotekniska institut.

 17. 9 oktober 2018

  Klippkant gav vika - varnar nu för nya ras

  Statens geotekniska institut

 18. 9 oktober 2018

  Orimligt ansvar för markägare

  – Som det ser ut nu faller ansvaret lite mellan stolarna, säger Per Danielsson, som är samordnare för stranderosion vid SGI, Statens geotekniska institut.

 19. 8 oktober 2018

  Risken för jordskred kartläggs

  Arbetet utförs av Sveriges geotekniska institut, SGI, med hjälp av ny teknik.

 20. 23 september 2018

  Torkan förvärrar sättningsskador

  Ett jordlager på en meter motsvarar ungefär ett tvåvåningshus i tyngd, säger Åsa Jönsson, geotekniker på Statens Geotekniska Institut.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-05-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej