SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medierna.

Nyheter

 1. 9 april 2018

  Politiker tar strid för sandstranden

  Källor: Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geologiska institut (SGI)

 2. 9 april 2018

  Hotet från havet mot svenska stränderna

  Statens geotekniska institut arbetar med övergripande frågor kring stranderosion.

 3. 9 april 2018

  Rädda de sydsvenska stränderna

  Idag har Statens geotekniska institut i uppgift att samordna olika myndigheters arbete mot stranderosion.

 4. 13 mars 2018

  Marken vid Säveån ska bli stabilare

  Statens geologiska instituts (SGI) rapport, som kom förra året, visar bland annat att Säveån i Lerums centrum tillhör de områden där behovet av stabilitetsåtgärder är av stor vikt.

 5. 16 februari 2018

  Geokalkyl - ett verktyg för effektivare plan- och byggprocess

  På uppdrag av regeringen har Sveriges geotekniska institut, SGI, utvecklat Geokalkyl, ett verktyg som gör det möjligt att i förväg kunna bedöma kostnaden för olika typer av markarbeten.

 6. 9 februari 2018

  "Sydkusten behöver en plan"

  I dag delar SGI, Statens geotekniska institut, och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på ansvaret.

 7. 9 februari 2018

  Minnesord: Sven Hansbo

  Och vägvalet hängde på om han, med mycket begränsad erfarenhet inom området skulle kunna få en tjänst på det under 1940-talet nybildade Statens geotekniska institut.

 8. 29 januari 2018

  "Staten måste hjälpa oss med erosionen"

  Vi har blivit hänvisade till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), SGU (Sveriges geologiska undersökning), SGI (Statens geotekniska institut) - men det är faktiskt så att ingen äger frågan om havserosion på nationell nivå, säger kommunalråd Kent Mårtensson (S).

 9. 25 januari 2018

  Sättningar i sulfidjord - undersökningar, fältmätningar och beräkningar

  dr., Statens geotekniska institut

 10. 25 januari 2018

  Utvärdering av fallkonförsöket - Ändringar i bestämning av skjuvhållfasthet och konflytgräns i nya standarder

  Martin Holmén Statens Geotekniska Institut Läs hela artikeln i Bygg & teknik 1/18

 11. 23 december 2017

  Faktafel om Göteborgsleran skapar onödig oro

  Dessutom är i dag över 25 geoteknologie doktorer verksamma hos entreprenörer, konsulter, Trafikverket, Stadsbyggnadskontoret och Statens geotekniska institut samt Chalmers.

 12. 22 december 2017

  Debattinlägg: "Idag planeras och byggs alltför många hus nära havet."

  Det skriver forskare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Statens geotekniska institut, SGI.

 13. 19 december 2017

  Anslag för minskad rasrisk i älvdal

  62 extra miljoner till Statens geotekniska institut, SGI, ska minska risken för skred och ras i Göta älvdalen.

 14. 17 december 2017

  Han hjälper Mohsen förstå ironi

  Han är anställd på Statens Geotekniska Institut, SGI och som en del i jobbet har han fått i uppdrag att vara mentor åt invandrare.

 15. 13 december 2017

  Reträtt eller attack - splittrad syn på kustnära boende

  Man måste få låta vattnet ta plats, säger Per Danielsson vid SGI, Sveriges geotekniska institut som står bakom projektet.

 16. 13 december 2017

  Sveriges Radio - Vetenskap & miljö

  Man måste få låta vattnet ta plats, säger Per Danielsson vid SGI, Sveriges geotekniska institut som står bakom projektet.

 17. 6 december 2017

  Dags väga in klimataspekter i byggupphandlingar

  Uppdraget har gjorts i samarbete med Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Statens geotekniska institut

 18. 4 december 2017

  40 år sedan Tuveskredet

 19. 3 december 2017

  Göta älv ska skredsäkras

  Statens geotekniska institut (SGI) får ett större ansvar för att motverka skred längs Göta älv från nästa år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

 20. 3 december 2017

  Stora risker för skred längs Göta Älv

  Nästa år får Statens geotekniska institut, SGI ett utökat ansvar i arbetet att motverka skred längs Göta Älv.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej