SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medierna.

Nyheter

 1. 23 december 2017

  Faktafel om Göteborgsleran skapar onödig oro

  Dessutom är i dag över 25 geoteknologie doktorer verksamma hos entreprenörer, konsulter, Trafikverket, Stadsbyggnadskontoret och Statens geotekniska institut samt Chalmers.

 2. 22 december 2017

  Debattinlägg: "Idag planeras och byggs alltför många hus nära havet."

  Det skriver forskare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Statens geotekniska institut, SGI.

 3. 19 december 2017

  Anslag för minskad rasrisk i älvdal

  62 extra miljoner till Statens geotekniska institut, SGI, ska minska risken för skred och ras i Göta älvdalen.

 4. 17 december 2017

  Han hjälper Mohsen förstå ironi

  Han är anställd på Statens Geotekniska Institut, SGI och som en del i jobbet har han fått i uppdrag att vara mentor åt invandrare.

 5. 13 december 2017

  Reträtt eller attack - splittrad syn på kustnära boende

  Man måste få låta vattnet ta plats, säger Per Danielsson vid SGI, Sveriges geotekniska institut som står bakom projektet.

 6. 13 december 2017

  Sveriges Radio - Vetenskap & miljö

  Man måste få låta vattnet ta plats, säger Per Danielsson vid SGI, Sveriges geotekniska institut som står bakom projektet.

 7. 6 december 2017

  Dags väga in klimataspekter i byggupphandlingar

  Uppdraget har gjorts i samarbete med Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Statens geotekniska institut

 8. 4 december 2017

  40 år sedan Tuveskredet

 9. 3 december 2017

  Göta älv ska skredsäkras

  Statens geotekniska institut (SGI) får ett större ansvar för att motverka skred längs Göta älv från nästa år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

 10. 3 december 2017

  Stora risker för skred längs Göta Älv

  Nästa år får Statens geotekniska institut, SGI ett utökat ansvar i arbetet att motverka skred längs Göta Älv.

 11. 18 november 2017

  Drönare ska övervaka jordskred

  Statens geotekniska institut, SGI, har köpt in drönare för att bättre kunna övervaka jordskred och skredriskområden.

 12. 13 november 2017

  Soil Security - Ett seminarium om markens värde.

  Den 5 december arrangerar SGI, Nätverket renare mark och Sydsvenska miljörättsföreningen ett seminarium i Lund om markens värde.

 13. 3 november 2017

  Stor satsning i Glasriket

  De fyra glasrikekommunerna, SGU och Statens Geotekniska Institut deltar aktivt i arbetet.

 14. 3 november 2017

  Skredrisken ökar med klimatförändringarna

  Statens geotekniska institut, SGI, har fått uppdraget.

 15. 2 november 2017

  "Ett normalt förfarande"

  Det var först efter synpunkter från allmänheten och yttrande från Statens geotekniska institut (SGI) som kommunen genomförde den fördjupade undersökningen som resulterade i att Paradisvägen stängdes av.

 16. 1 november 2017

  Ökade forskningsanslag i kampen mot förorenad mark

  Mindre material till deponi och snabbare sanering av förorenad mark är två av de mål SGI vill uppnå med sitt stöd till forskning på området.

 17. 23 oktober 2017

  Farliga gifterna ska bort från Sundsvall - kommer kosta halv miljard närmaste åren

  - Där är huvudstudien gjord och det pågår tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, ett forskningsprojekt.

 18. 18 oktober 2017

  Beslut om metod för att åtgärda Paradisvägen i Partille

  Efter synpunkter från allmänheten och ett yttrande av Statens Geologiska Institut vid samrådet av detaljplaneförslaget Bostäder i Paradiset, Mellby 116:10 m.fl, genomför kommunen en fördjupad geoteknisk undersökning av vägen.

 19. 16 oktober 2017

  Kungsbackas lera försvårar byggandet

  Han heter Sven Liedberg och är en av Sveriges ledande experter på geoteknik, idag anställd av Skanska Teknik.

 20. 28 september 2017

  Stort behov av nationell strategi för klimatanpassning

  SABO ställer sig också positivt till att Boverket - med bistånd av SMHI, Statens geotekniska institut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna - får ett utökat uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i bebyggelse.

Sidan uppdaterades den 26 september 2014
Hjälpte informationen dig? Ja Nej