SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medierna.

Nyheter

 1. 30 november 2018

  Dagens Nyheter

  SMHI, Jordbruksverket, SGU, SGI, Naturvårdsverket, Boverket, SVA, Vänerns vattenvårdsförbund, Folkhälsomyndigheten.

 2. 6 november 2018

  Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

  Åsa-Britt Karlsson är till vardags generaldirektör för SGI.

 3. 27 oktober 2018

  Undersökning: Vi bryr oss mer om naturen än husen när havet stiger

  Överraskande, tycker forskarna vid Statens geotekniska institut.

 4. 9 oktober 2018

  Klippkant gav vika - varnar nu för nya ras

  Statens geotekniska institut

 5. 9 oktober 2018

  Orimligt ansvar för markägare

  – Som det ser ut nu faller ansvaret lite mellan stolarna, säger Per Danielsson, som är samordnare för stranderosion vid SGI, Statens geotekniska institut.

 6. 8 oktober 2018

  Risken för jordskred kartläggs

  Arbetet utförs av Sveriges geotekniska institut, SGI, med hjälp av ny teknik.

 7. 23 september 2018

  Torkan förvärrar sättningsskador

  Ett jordlager på en meter motsvarar ungefär ett tvåvåningshus i tyngd, säger Åsa Jönsson, geotekniker på Statens Geotekniska Institut.

 8. 15 september 2018

  Vagnhäradsbor minns jordskredet som slukade grannhusen

  I Statens geotekniska instituts (SGI) utredning nämns kraftiga regn, höga portryck, erosion, lokala skred vid åkanten, markrörelser och Trosaåns låga vattenstånd som samverkade orsaker till raset.

 9. 7 september 2018

  Miljödepartementet: Den nationella strategin för klimatanpassning räcker inte

  På konferensen Klimatanpassning som Aktuell Hållbarhet arrangerar tillsammans med Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Statens Geotekniska Institut genomförde i veckan fick Viktoria Ingman, gruppchef på Klimatenheten på miljö- och energidepartementet, svara på den just den frågan.

 10. 2 september 2018

  Klimatförändringarna ökar risken för skred längs Göta älv

  Över 200 spår av skred i älvdalen finns dokumenterade i en databas hos Statens geotekniska institut, SGI.

 11. 1 augusti 2018

  Skåne och Halland tar gemensamt tag mot erosion

  Tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Boverket har länsstyrelserna i Skåne och Halland nu tagit på sig att ta ett gemensamt ansvar.

 12. 7 juli 2018

  Halland och Skåne kämpar tillsammans mot stranderosion

  – Det kommer bli värre i ett förändrat klimat, säger Per Danielsson, som är nationell samordnare för stranderosion vid Statens geotekniska institut (SGI).

 13. 26 juni 2018

  Stigande hav slår hårdast i söder

  Enligt en inventering från SGI finns det förutsättningar för stranderosion längs ungefär 15 procent av de svenska havskusterna.

 14. 5 juni 2018

  Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

  Utmaningar vad gäller markegenskaper och markstabilitet för väg- och järnvägsnät i ett förändrat klimat: Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, SGI

 15. 5 juni 2018

  Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGU och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional...

 16. 30 maj 2018

  Samverkan ska möta problem för kuststäder

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har bildat Regional kustsamverkan i samarbete med Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning.

 17. 28 maj 2018

  Vill få bukt med erosionen i södra Sverige

  Det var länsstyrelserna i Skåne och Halland samt de två myndigheterna SGU, Statens Geologiska Undersökningar och SGI, statens geotekniska institut, som idag mötte Skånes och Hallands kommuner i Malmö.

 18. 28 maj 2018

  Ny kustsamverkan mot översvämningar och krympande stränder

  Fem kommuner i Halland och 16 i Skåne är inbjudna att delta i en ny regional kustsamverkan, där också länsstyrelserna i Halland och Skåne samt de statliga myndigheterna Boverket, SGU och SGI medverkar.

 19. 22 maj 2018

  Klimatförändringar ökar erosionen – krav på att staten tar ansvar

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI och Sveriges geologiska undersökning, SGU, beslutat att starta samarbetet "Regional kustsamverkan".

 20. 15 maj 2018

  Höga miljögifter vid uppställningsplatser för fritidsbåtar visar ny rapport

  Två nyutkomna publikationer från Statens geotekniska institut visar att uppställningsplatser för fritidsbåtar på många ställen är starkt förorenade av rester från båtbottenfärg.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej