Mås som flyger nära vattenytan. Foto: Per Samuelson, SGI

Värdegrund och Kompass

I allt vi gör strävar vi efter samhällsnytta, kvalitet, opartiskhet och respekt. Det är vår värdegrund. Vår vision och kompass tar ut riktningen för vårt arbete.

Vår värdegrund, eller våra grundläggande värderingar, är ett gemensamt förhållningssätt som vi bär med oss i det dagliga arbetet. Det innebär att vi ska fokusera på samhällsnytta, kvalitet, opartiskhet och respekt när vi utför våra arbetsuppgifter och vårt samhällsuppdrag.

Kompassen stämmer vi av med för att se så att vi har rätt kurs mot målen:

  • att vi ska vara en drivande expertmyndighet och ett internationellt kompetenscentrum.
  • att samhället byggs på säker grund, det vill säga att vi förebygger och minimerar negativa effekter av ras, skred, erosion och förorenade områden.

Vår värdegrund bygger på den gemensamma värdegrunden för all statlig verksamhet; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och god service.

Värdegrunden och kompassen har tagits fram i en process tillsammans med samtliga medarbetare.

Vår nya rapport om värdegrunden och handlingplanen kan du läsa här.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-05-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej