Flygfoto över del av Göta älv med motorväg och järnvägsspår till vänster om älven. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Göta älv. (orginalbilden beskuren)

Ansökan om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv

Kommunerna längs Göta älv kan ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder.

SGI kan ge bidrag till kommuner enligt bidragsförordning SFS 2018:213. Bidraget ska avse genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i områden med skredrisk. Under 2019 finns cirka 90 miljoner kronor tillgängliga för utdelning. Bidragsdelen är 70 procent.

Ansökningar som tidigare har skickats till MSB kan skickas in i deras mall, men uppdatering av ansökan ska göras med uppgift om hur åtgärderna uppfyller syftet med bidraget.

I och med att du ansöker om bidrag samtycker du även till att vi i samband med beslutet får publicera information om beviljade bidrag, uppgifter om projektet och namn på sökande/medverkande.

Under 2019 blir sista ansökningsdatum för statsbidrag 1 februari, 2 maj, 15 augusti och 1 oktober.

Läs vidare om vår integritetspolicy.
Aktuellt om delegationen

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej