Flygfoto över del av Göta älv med motorväg och järnvägsspår till vänster om älven. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Göta älv. (orginalbilden beskuren)

Ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv

Kommunerna längs Göta älv inbjuds härmed att inkomma med ansökningar om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder.

Ansökningstiden har gått ut.
SGI kan ge bidrag till kommuner enligt bidragsförordning SFS 2018:213. Bidraget ska avse genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i områden med skredrisk. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning. Bidragsdelen är 70 procent. I år ser processen för ansökningar annorlunda ut än vad den kommer att göra framöver. Det är viktigt att vi redan i år får möjlighet att påbörja genomförandet av konkreta klimatanpassningsåtgärder och vi får då utgå från områden där det redan finns underlag för bedömning. Ansökan ska ha inkommit till SGI senast den 15 augusti 2018. Den 3 september kommer delegationen att avge sitt yttrande till SGI. Därefter tar SGI:s GD beslut om vilka objekt som ska beviljas medel.

Ansökningar som tidigare har skickats till MSB kan skickas in i deras mall, men uppdatering av ansökan ska göras med uppgift om hur åtgärderna uppfyller syftet med bidraget.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej