Industribyggnader i hamnområde i Malmö Foto: Elin Sjöstedt

Förorenade områden och deponier

I Sverige misstänks ungefär 80 000 områden vara förorenade och många av dem behöver saneras. I samband med saneringen uppkommer avfall som behöver deponeras. Det finns också många förorenade områden i form av gamla deponier som behöver undersökas och efterbehandlas.

Vi erbjuder expertkunskap och beställarstöd till kommuner och länsstyrelser i deras arbete med bidrags- och tillsynsärenden. SGI har ramavtal om detta med alla länsstyrelser.

Rådgivningsuppdrag till privata aktörer utför vi i den mån som vårt övriga arbete tillåter det och om det innebär ett mervärde för vår verksamhet. Detta är tjänster som vi utför mot avgift. Rådgivningen kan gälla allmänna frågor om förorenade områden (från inventering till åtgärd), men också specifika frågor om undersökningsmetodik, miljökemi, miljöjuridik, restprodukter, avfall och deponiteknik.

Enligt överenskommelse med Naturvårdsverket erbjuder vi dessutom kortfattad kostnadsfri rådgivning till länsstyrelser och kommuner i deras arbete med förorenade områden och deponering.

Exempel på uppdrag

Här finns några exempel på uppdrag som vi har anlitats för: 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej