Geoteknisk sektorsportal

Geoteknisk sektorsportal är ett utvecklings- och paraplyprojekt som tagit fram en nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar och GeoSuite borrhål. I Geoteknisk sektorsportal ingår GeoSuite borrhål från Trafikverkets Geotekniska Databas, Stockholms Stads Geoarkiv, BGA Branschens Geotekniska Arkiv (driftas av SGI) samt metadatabas för geotekniska undersökningsområden (driftas av SGI).

Deltagare i utvecklingsprojektet Geoteknisk sektorsportal är SGI, SGU, Trafikverket, SKL samt Lantmäteriet och med finansiering från MSB. Projektet har en egen webbsida.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej