Geoteknisk sektorsportal

Geoteknisk sektorsportal är ett utvecklings- och paraplyprojekt som tagit fram en nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar och GeoSuite borrhål. I Geoteknisk sektorsportal ingår GeoSuite borrhål från Trafikverkets Geotekniska Databas, Stockholms Stads Geoarkiv, BGA Branschens Geotekniska Arkiv (driftas av SGI) samt metadatabas för geotekniska undersökningsområden (driftas av SGI).

Deltagare i utvecklingsprojektet Geoteknisk sektorsportal är SGI, SGU, Trafikverket, SKL samt Lantmäteriet och med finansiering från MSB. Projektet har en egen webbsida.

Sidan uppdaterades den 24 september 2015
Hjälpte informationen dig? Ja Nej