Fotad under inspektionsresa på Göta älv, 2011 Foto: Per Samuelson

Besiktning Göta älv (foto och ansvarsgränser)

Öppna kartvisningstjänst

GPS- och riktningstaggade fotografier från SGI:s besiktningsresor Göta älv.

Vidare finns pdf-kartor med ansvarsgränser

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej

Göta älv besiktning

GIS-frågor