Utförda borrhål och stabilitetsutredningar Göta älv

Öppna kartvisningstjänst

Innehåller bl a utförda borrhål inklusive länkade profilritningar samt utförda stabilitetsberäkningar i Göta älvutredningen.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej

GIS-frågor

Göta älvutredningen