Nedladdningsbara GIS-data Göta älv skredriskkartering

Grunddata från Göta älvutredningen i form av GIS-lager kan fritt laddas ner

Stora delar av de grunddata som användes i Göta älvutredningen finns som metadataposter, visnings (WMS)- och nedladdningstjänster den nationella Geodataportalen på www.geodata.se, men GIS/shp-filer finns också här för direkt nedladdning. Data är beskrivna med avseende på innehåll och tillkomsthistorik. Ett licensavtal reglerar användningen, vilket bland annat innebär att SGI som upphovsman alltid ska anges med "© SGI".

Fem olika nedladdningsbara paket med data har sammanställts:

  • Borrhål utförda i Göta älvutredningen inklusive plansymboler och profilritningar [Filnamn: gau_borrhalspaketet_kommunnamn]
  • Tidigare utförda borrhål inklusive plansymboler och profilritningar [gau_borrhaltidigarepaketet*]
  • Stabilitetsberäkningar för vertikala sektioner utredda i Göta älvutredningen inklusive sektionsritningar [gau_stabilitetsberakningspaketet]
  • Skredrisker inklusive klimatpåverkan, längdmätning och rutindelning [gau_skredrikspaketet]
  • Erosion inklusive erosionsskydd, särskilda erosionsområden och bottennivåförändringar [gau_erosionspaketet]

I nedladdningskatalogen finns också innehållsbeskrivning i Excel-filer.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej