Terrängmodell Göta älv

Terrängmodell SWEREF99TM RH2000

Under 2007 togs en terrängmodell fram inom projektet "Samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Göta Älv". Inom ramen för Göta älvuppdraget  uppdrog SGI under hösten 2009 MMA Marin Miljöanalys att utföra en komplett multibeam-ekolodning av Göta älv. Vidare överfördes terrängmodellen från 2007 till att lagras i SWEREF99TM RH2000 och kompletterades av med DEM på land från Lantmäteriet Nationell höjdmodell NH2+. Se vidare Terrängmodell Göta älv.

Skärmdump från /terrangskuggning_gotaalv/ Foto: /Illustration SGI

Terrängmodellen visualiseras med terrängskuggning i 33 st pdf-blad (motsvarande bladen i Kartbilaga 3 i Göta älvutredningen), se Skredärr och terrängskuggning Göta älv. Vidare utfördes en 3D-visualisering av Göta älvs skredrisknivåer.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej