Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade olyckor

Med hjälp av tre webbaserade applikationer - RTJ FÄLT, GEOSTAB och VAKASTAB - kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

Sedan 2014 drivs ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan SGI, SGU, MSB, Lantmäteriet, SKL Sveriges Kommuner och Landsting samt Livsmedelsverket. Projektet är en del i Nationell plattform för naturolyckor. 

Systembild Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor Foto: Mats Öberg

De tre applikationerna är i nuläget lösenordsskyddade. Applikationerna startas på projektets startsida. Det sker även fortlöpande projektdokumentation. Ett implementeringsprojekt är planerat för 2016.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej