Beredning av prov på SGI:s Miljölaboratorium. Foto: SGI

Provmängd för laktest

Det behövs olika mycket provmängd beroende på vilken analys vi ska utföra. Om det är ett standardförsök, så framgår provmängden av standarden. Här sammanfattar vi provmängder för olika försök.

Försöksmetod Provmängd
Enstegs skaktest enl. SS-EN 12457 2 kg
Tvåstegs skaktest enl. SS-EN 12457-3 2 kg
Perkolationstest enl. SIS-CEN/TS 14405 – kolonn med 5 cm i diameter 2,5 kg
Perkolationstest enl. SIS-CEN/TS 14405 – kolonn med 10 cm i diameter 10 kg
Tillgänglighetstest NT Envir 003 2 kg
Oxiderad tillgänglighetstest NT Envir 006 2 kg
pH-statisk lakning enl. SIS-CEN/TS 14997 1 kg (torrt)
Laktest för icke-flyktiga organiska ämnen: ERH-metoden 2 kg
Test av oral biotillgänglighet 1 kg (torrt)
Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej