Hyr utrustning för undersökning av förorenad mark

Hyr din mät- och provtagningsutrustning av oss. Om du vill hyra eller veta mer om utrustningen, kontakta oss.

Windaus pH och konduktivitetsmätare

PID, Fotojonisationsdetektor MiniRAE 2000

Används för att mäta lättflyktiga kolväten vid miljötekniska markundersökningar.
Hyreskostnad: 500 kr/dygn

 

YSI 650, fältinstrument vatten pH, redox, O2, konduktivitet

YSI 650, fältinstrument vattenpH, redox, O2, konduktivitet

Används för att mäta pH, redox, O2 och konduktivitet på vattenprover i fält.
Hyreskostnad: 750 kr grundkostnad för kalibrering + 400 kr/dygn

 

XRF, Röntgenfluorescensanalysator NITON XL3t 600D och Niton XLt 792

XRF, Röntgenfluorescensanalysator NITON XL3t 600D och NitonXLt792

Används för att mäta totalhalten metaller på fasta prover i fält.
Hyreskostnad: 2000 kr/dygn Vid hyrestid ≥ 15 dagar: 1500 kr/dygn

  

Mätutrustning

Windaus pH och konduktivitetsmätare

Används för att mäta pH och konduktivitet på vattenprover i fält.
Hyreskostnad: 200 kr/dygn

 

Peristaltisk pump

Peristaltisk pump Ejkelkamp

Används för pumpning av vatten. Har inbyggda uppladdningsbara batterier. Slang
behövs för pumpningen.
Hyreskostnad: 500 kr/dygn

 

Beeker sampler

Beeker sampler

Används för sedimentprovtagning. Nya provtagningsrör av plast kan krävas vid höga krav på renlighet.
Hyreskostnad: 2000 kr/dygn

 

Sidan uppdaterades den 25 april 2017
Hjälpte informationen dig? Ja Nej