Hyr utrustning för undersökning av förorenad mark

Hyr din mät- och provtagningsutrustning av oss. Om du vill hyra eller veta mer om utrustningen, kontakta oss.

Gasmätare som ligger förpackad i väska.

Gasmätare, Geotech GA5000

Används för att mäta CH4, CO2, O2, H2S och CO i luft eller markens porgas.
Hyreskostnad: 1500 kr/dygn

 

Windaus pH och konduktivitetsmätare

PID, Fotojonisationsdetektor MiniRAE 2000

Används för att mäta lättflyktiga kolväten vid miljötekniska markundersökningar.
Hyreskostnad: 500 kr/dygn

 

YSI 650, fältinstrument vatten pH, redox, O2, konduktivitet

YSI 650, fältinstrument vattenpH, redox, O2, konduktivitet

Används för att mäta pH, redox, O2 och konduktivitet på vattenprover i fält.
Hyreskostnad: 1100 kr för dygn 1, därefter 500 kr/dygn.

 

XRF, Röntgenfluorescensanalysator NITON XL3t 600D och Niton XLt 792

XRF, Röntgenfluorescensanalysator NITON XL3t 600D och NitonXLt792

Används för att mäta totalhalten metaller på fasta prover i fält.
Hyreskostnad: 2000 kr/dygn Vid hyrestid ≥ 15 dagar: 1500 kr/dygn

  

Mätutrustning

Windaus pH och konduktivitetsmätare

Används för att mäta pH och konduktivitet på vattenprover i fält.
Hyreskostnad: 200 kr/dygn

 

Peristaltisk pump

Peristaltisk pump Ejkelkamp

Används för pumpning av vatten. Har inbyggda uppladdningsbara batterier. Slang
behövs för pumpningen.
Hyreskostnad: 500 kr/dygn

 

Beeker sampler

Beeker sampler

Används för sedimentprovtagning. Nya provtagningsrör av plast kan krävas vid höga krav på renlighet.
Hyreskostnad: 2000 kr/dygn

 

Sidan uppdaterades den 6 februari 2018
Hjälpte informationen dig? Ja Nej