Helikopter med mätram Foto: SGU

Kartläggning av kvicklera

En vägledning för kartläggning av kvicklera har under 2018 tagits fram av SGI i samarbete med Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket. Kvicklera har bidragit till att många jordskred blivit omfattande och medfört dödsfall. Det är inte möjligt att undvika bebyggelse på kvicklera men med ökad kunskap om i vilka områden kvicklera finns minskar risken för olyckor. Genom att följa vägledningen kan områden med kvicklera kartläggas.

Vägledningen beskriver hur kartläggning av kvicklera kan ske i både tidiga och sena skeden vid planläggning och projektering i samhällsbyggandet. Vägledningen har tagits fram för att på ett kostnadseffektivt sätt lokalisera områden där kvicklera kan förekomma och är baserad på en utvärdering av olika kartläggningsmetoder.

Vägledningen publiceras inom kort och kan då laddas ner som pdf eller beställas som skrift (SGI Publikation 46).

Vägledningen är uppdelad i följande områden:

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej