Kartbild med olikfärgade markeringar. Till höger ett menyfält med rubriker för olika typer av kartunderlag, rapporter med mera. Foto: SGI

Ett utsnitt från den webbaserade kartvisningstjänsten om ras, skred och erosion

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Hur kan du använda och tolka olika myndigheters kartunderlag om ras, skred och erosion? Fem myndigheter har gemensamt tagit fram en vägledning till våra olika kartunderlag. Till vägledningen hör ett antal produktblad och en webbaserad kartvisningstjänst.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag för analyser av förutsättningar för ras, skred och erosion. Kartunderlagen bygger till viss del på samma information, men de beskriver olika företeelser, har olika geografisk täckningsgrad och innehåller olika skalor och grader av noggrannhet.

Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion, är ett stöd i hur underlagen kan användas och tolkas i regionalt och kommunalt planeringsarbete. Underlagen består främst av rapporter och kartor med tillhörande GIS-data men även äldre kartor.

Som komplement finns produktblad för alla underlag samt en kartvisningstjänst där underlagen finns samlade. Produktbladen finns i vägledningen och i kartvisningstjänsten. Via kartvisningstjänsten hittas alltid de senaste versionerna.

Samordning av fem myndigheters kartunderlag

Vi har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) tagit fram vägledningen.

Arbetet med att samordna och harmonisera myndigheternas befintliga och nya underlag inom ras, skred och erosion fortsätter. Samverkan pågår med fler myndigheter som berörs av eller som kommer att ta fram nya underlag som berör ras, skred och erosion. Dessa är Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.  

Mer information

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna. Se kontaktpersoner på sidan.

Sidan uppdaterades den 18 januari 2017
Hjälpte informationen dig? Ja Nej