Metodik

Under arbetet med Göta älvutredningen tog vi fram flera nya metoder. Flera av metoderna är användbara i andra sammanhang, till exempel för geotekniska utredningar i andra delar av landet eller för riskanalyser för andra typer av naturolyckor.

Under 2012 så har de metoder som togs fram i Göta älvutredningen därför modifierats och anpassats för andra tillämpningsområden. Metodiken för skredriskkarteringen omfattar följande metoder:

Målgruppen för metoderna är geotekniska konsulter över hela landet, beställare och granskare av geotekniska utredningar, handläggare vid kommuner och länsstyrelser, forskare och andra aktörer som utför konsekvens- och riskbedömningar.

Mer information

Läs mer i rapporten, SGI Varia 638 - Modifiering av metodiker använda inom Göta älvutredningen (PDF)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej