Geotekniska standarder

I Sverige tillämpas eurokoder vid markbyggande och geotekniska konstruktioner. Eurokoder är ett samlingsnamn på standarder med rekommendationer om hur arbetet ska utföras och om olika säkerhetsnivåer.

Det finns många olika standarder, föreskrifter, vägledningar och rapporter som i större eller mindre utsträckning reglerar arbetet inom geoteknikområdet. Det är inte alltid lätt att ha överblick över alla dokumenten och hur aktuella och uppdaterade de är. Därför finns en webbplats, www.knutpunktgeo.se, med syfte att samla informationen på ett ställe.

På Knutpunkt Geostandarder hittar du till exempel dokument över hur du ska dimensionera en jordförstärkning, utföra en pålning, göra provtagning i fält eller beräkna stabiliteten i en slänt.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej