Man och kvinna med skyddshjälmar står på en byggarbetsplats och tittar på en ritning. Foto: Johnér bildbyrå/Vince Reichhardt

Att genomföra handlingsplanen

Handlingsplanen visar tydligt att ett hållbart markbyggande inte kan åstadkommas utifrån en eller ens ett fåtal aktörers eller myndigheters formella ansvar. Ett omfattande kunskapsbyggande om klimatförändringens effekter på markförhållanden är nödvändigt för att korrekta beslut om planering, byggnation och förvaltning ska kunna fattas.

Handlingsplanen som helhet tar sikte på 2030 medan åtgärderna föreslås vara initierade senast 2020. Många åtgärder tar betydligt längre tid att utveckla eller genomföra än fram till 2020. De åtgärder där SGI har ett ansvar, har integrerats i myndighetens verksamhetsplan för 2017 utifrån tillgängliga resurser. Åtgärderna kommer årligen att planeras in på motsvarande sätt under kommande år.

Vi ser gärna att prioritering av nya åtgärder bygger på dialoger med olika intressenter och mottagare av det kunskapsmaterial som behöver tas fram. Vi vill gärna ta del av vilka underlag och vägledningar just din organisation har störst behov av. Vi är tacksammma för dina synpunkter på vad som är mest angeläget.

Välkommen att tycka till via den här länken.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej