Från Pixabay Foto: Pixabay

Klimatanpassning i arbetet för renare mark: sammanfattning från seminarium

SGI uppmärksammade Markens dag den 5 december i Uppsala. Nätverket Renare Mark arrangerade i samarbete med SGI ett seminarium om behovet av klimatanpassning vid efterbehandling av förorenade områden.

Här finns presentationerna från de föredrag som SGI:s tre medarbetare höll. Om du vill ta del av andra presentationer från seminariet finns de hos Nätverket Renare Mark.

Kerstin Konitzer: Klimatanpassning i Sverige och EU – vad anpassar vi samhället till och hur gör vi?

Maria Carling: Klimataspekten i efterbehandlingskedjan

Yvonne Ohlsson: En internationell utblick och trendspaning om värdering och hantering av mark och jord

Senast uppdaterad/granskad: 2018-12-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej