grönt jordklot med hus och träd mot blå himmel Foto: Björn Dahlgren/Johnér bildbyrå

Bildens bakgrund är manipulerad.

Forskningsfinansiering inom Tuffo

Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.


Om Tuffo

Målet med Tuffo är ny kunskap som bidrar till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås.

Satsningen syftar till att stärka svensk forskning inom området och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet. På så sätt ökar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom stimuleras kunskapsuppbyggnaden i branschen.

Tuffo ska vara ett långsiktigt program med olika typer av satsningar kring tillämpad forskning och utveckling. För att kunna välja rätt inriktning för satsningarna kartlägger SGI löpande vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som finns för undersöknings- och efterbehandlingsarbetet.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som syftar till att identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna inom ämnet är generellt sett komplexa. För att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla konkreta lösningar, som verkligen kan komma till användning, krävs därför kompetens och erfarenhet från olika aktörer.

Utlysning 2018: Innovativa lösningar

2018 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. I år vill vi uppmuntra FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning. Av årets 8,5 miljoner kronor kommer maximalt 1,5 miljoner att reserveras till förstudier omfattande upp till 500 000 kr/projekt. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.

2018-års utlysning öppnar den 19 juni i samband med matchmakingmötet och avslutas 2018-10-11 kl. 15.00.  

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej