Paul Frogner-Kockum från Sveriges Geotekniska Institut.
Ny teknologi kan rädda hav och fåglar

Ny teknologi från SGI kan rädda havets ekosystem och fåglarna från upptag av farliga miljögifter.
-Målsättningen på sikt är att kunna ta fram rekommendationer för kommuner och länsstyrelser om lämpliga saneringsmetoder för förorenade sediment, berättar Paul Frogner-Kockum på SGI:s kontor i Malmö.

 

Foto: Anders Roos
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.