Vattendroppar på grässtrån.
Nya utmaningar 2020

-Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller hållbarhet. I den resan är SGI en viktig nationell aktör med ett särskilt ansvar. Det berättar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

-Under 2020 ska vår blick vara inställd på det kommande decenniet.

 

 

 

Foto: Helena Branzén, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.