Health- and environmental risks associated with landfilling waste leaching elevated concentrations of chloride and sulphate. A prestudie

Swedish title: Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat - En förstudie
Author Ebba Åkerlund, Ebba Wadstein, Håkan Rosqvist, Paul Frogner Kockum
Series: SGI Varia
Number: 564
Year: 2006
Pages: 57
Download (PDF, 397.25 KB)
Summary (1) Hälso- och miljöeffekter av förhöjda halter av klorid och sulfat i lakvatten; (2) TAC-modellen; (3) Lakhastighet i förhållande till deponins geometri, infiltration etc; (4) Klorid och sulfat i kritiska avfall.