Waste unacceptable to landfills for hazardous waste

Swedish title: Kritiska deponiavfall - som inte klarar gränser för att deponeras på deponi för farligt avfall
Author Ebba Wadstein, Karsten Håkansson, Charlotta Tiberg, Pascal Suer
Series: SGI Varia
Number: 555
Year: 2005
Pages: 31
Download (PDF, 964.46 KB)
Summary (1) Direktiv och förordningar; (2) Deponering av avfall; (3) Metod; (4) Resultat; (5) Alternativa sätt att omhänderta eller behandla kritiska avfall.