Passive filter barriers - Guideline. Appendix

Swedish title: Passiva filterbarriärer - Vägledning. Bilaga
Author Lennart Larsson, Jan Rogbeck, Karsten Håkansson
Series: SGI Varia
Number: 586-2
Year: 2007
Pages: 43
Download (PDF, 402.67 KB)
Summary (1) Sorption; (2) Uppskattning / beräkning av maximala filtervolymer; (3) Förslag till filtertyper för olika föroreningar; (4) Förklaringar