Passive filter barriers - Guideline

Swedish title: Passiva filterbarriärer - Vägledning
Author Lennart Larsson, Jan Rogbeck, Karsten Håkansson
Series: SGI Varia
Number: 586-1
Year: 2007
Pages: 62
Download (PDF, 578.83 KB)
Summary (1) Vad är passiv filterbarriär?; (2) Sorption och soprtionskapacitet; (3) Material för sorptionsfilter; (4) Funktionskrav för passiv filterbarriär vid deponi