Bildmontage där man ser en våg, ett berg under tonade färgfält i lila och rosa. Vit text 75 år av säkra grunder längst ned, i överkant vit logotyp och texten Statens geotekniska institut i vitt. Foto: SGI

Markbyggnadsdagen 2019

5 december 10:00 - 16:00, Clarion Hotel Malmö Live

Ökat bostadsbyggande och exploatering ställer stora krav på den fysiska planeringen. Det behövs en bättre beredskap för klimatförändringen i all planering, projektering och byggande. SGI arrangerar nu en markbyggnadsdag om markens lämplighet och hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Kommunerna ska numera i översiktsplanen ge sin syn på risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Exempel är skador till följd av översvämning, ras, skred och erosion.

Samhällsbyggandet behöver ta ökad hänsyn till förändrade markförhållanden och markens lämplighet för byggnation. Markens lämplighet rör allt från geotekniska egenskaper, markföroreningar och risker för ras och skred, till översvämningsrisker och ekosystemtjänster. Med den här heldagskonferensen vill SGI erbjuda ett forum för dialog och kunskapsspridning om markens lämplighet sett ur flera perspektiv. FN har utsett 5 december till World Soil Day, på svenska Markens dag.

Dagen vänder sig till dig som jobbar med plan-, miljö och exploateringsfrågor på kommun eller länsstyrelse, är entreprenör eller konsult inom dessa områden, handläggare på myndigheter, med flera.

Som deltagare får du:

  • Nya perspektiv på marken som resurs
  • Ökad kunskap om markens lämplighet för byggande ur flera perspektiv: erosion, ras och skred, klimatförändringen, markanvändning, förorenade områden och geotekniska säkerhetsfrågor
  • Kunskap om vad som kan hända om vi inte tar hänsyn till markens lämplighet
  • Uppföljning av handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
  • Kunskap om aktuellt vägledningsmaterial
  • Kunskap om riskbedömning vid översiktsplanering (PBL 3 kap 5§)

Läs mera om programmet

Fika och vegetarisk lunch ingår.

Deltagaren står själv för rese- och övernattningskostnader.

Ett antal rum är reserverade för markbyggnadsdagens deltagare på Clarion Hotel & Congress, Malmö Live 4-5 december. Enkelrum standard kostar 1251 kr inkl moms per natt och frukost ingår, ange ”2107GR027573” när ni bokar rum.  

Anmälan

Seminariet är fulltecknat.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-10-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej