Illustration av verktyget Geokalkyl

Byggforum 2018 - vägen till en cirkulär byggprocess

22 maj 08:00 - 18:00, Stockholm

SGI arrangerar ett frukostseminarium kl. 8.15-9.00 i samband med Byggforum 2018

Hållbart markbyggande – att beräkna och visualisera klimatpåverkan

Nu är det lättare att i förväg bedöma hur olika markarbeten påverkar klimatet och miljön. Välkommen till ett frukostseminarium om kriterier och verktyg som stöd för ett hållbart markbyggande. I Sverige pågår stora satsningar på bostäder, arbetsplatser och infrastruktur som genererar stora mängder schaktmassor varje år. Hur hanteras klimatpåverkan från markarbetena?

Seminariet erbjuder en ”Crash Course” i hur du med hjälp av nya funktioner i verktyget Geokalkyl kan beräkna och visualisera klimatpåverkan inför en byggprocess. Systemet generar kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden där klimatpåverkan tillsammans med kostnaden för markförstärkning och masshantering för byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor framgår. Verktygets styrka är att det möjliggör jämförelser mellan olika bebyggelseområden.

Under seminariet presenterar vi också helt nytt planeringsunderlag i form av kartor som visualiserar scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markförhållanden och därmed byggbarheten. 

Anmäl dig till frukostseminariet här

Hålltider
8.15 Välkomna – Helene Kennedy, avdelningschef Effektivare markbyggande, SGI
8.20 Handlingsplan för hållbart markbyggande och scenarier för klimatförändringens effekter på mark – Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning, SGI
8.25 Geokalkyl för att beräkna och visualisera klimatpåverkan inför en byggprocess – Helene Kennedy, avdelningschef Effektivare markbyggande, SGI
8.50 Frågor, diskussion och fortsatt arbete för hållbart markbyggande
9.00 (senast) Avslut

Så åter igen, varmt välkommen till vårt seminarium!

Bakgrund
SGI har utvecklat verktyget Geokalkyl med hållbarhetskriterier på uppdrag av regeringen. Verktyget är ett led i arbetet för en mer effektiv digital samhällsbyggnadsprocess och genomförandet av SGI:s Handlingsplan för hållbart markbyggande.

Bland andra Trafikverket, Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning, SGU, har samverkat med SGI i regeringsuppdraget. Geokalkyl har utvecklats och använts i samarbete med flera kommuner som Nyköping, Jönköping, Helsingborg, Malmö och Västerås.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson fick i februari en presentation av Geokalkyl av representanter för SGI och Malmö stad.

Läs gärna mer om Geokalkyl hos Regeringskansliet och hos Statens geotekniska institut.

Läs mer om programmet till Byggforum 2018 på Aktuell Hållbarhets webbplats.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej