Ras i siltslänt vid ångermanälven. Brant slänt där raset dragit med sig träd ner mot älven. Foto: SGI

Fakta om svenska skred och ras

Varje år inträffar många skred och ras, de flesta i obebyggda områden. Men också bebyggd mark drabbas.

I genomsnitt vartannat till vart tredje år inträffar ett skred som är större än 1 hektar. Under 1900-talet inträffade flera skred, som var större än 10 hektar, i bebyggda områden. Dessa orsakade betydande skador på byggnader och anläggningar och i vissa fall medförde det också förluster i människoliv.

Här finns information om några skred och ras som har inträffat i Sverige under den senaste 100-årsperioden:

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej